Rundspørge fibernet

Rundspørge om interesse for fibernet i Kløverbladet - svarfrist forlænget til 29. februar!


Der er nedsat et udvalg som undersøger mulighed for at få trukket fibernet i vores vej.

 

For at kunne indhente tilbud fra diverse teleleverandører, har udvalget brug for en tilkendegivelse af interessen for en fiberudrulning i Kløverbladet.

 

Såfremt der er interesse i jeres husstand, skal I tilkendegive dette i denne Doodle senest den 29. februar 2020. Har I ingen interesse, så behøver I ikke foretage jer yderligere.

 

Der vil blive spurgt efter navn og adresse, så der kan dannes et overblik. Alle data vil blive slettet 30 dage efter afsluttet rundspørge.

 

Interessetilkendegivelsen er ikke bindende.

 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående rundspørge kan stilles til: fiberudvalg@gmail.com. Der vil kun besvares spørgsmål til selve rundspørgen, ikke omkring de eventuelle fiberløsninger, der vil kunne komme på tale.

 

Mvh.

Fiberudvalget, Kløverbladet.