IdrætIdrætsforeningen:Idrætsforeningen Kløverbladet er tænkt som en igangsætter for beboeridræt i nærområdet.


Multisportsbanen er anlagt i 1999 med støtte fra Københavns Idrætsanlæg, Trekronergade Freinetskole, Bygge & Anlægsfonden, Valborg Puljen samt indsamlede private midler. Kunstgræs er udlagt på banen i 2010 med støtte fra bl.a. Københavns Kommune


Nye medlemmer kan rette henvendelse til foreningens kasserer:


Klaus Pedersen, Kløverbladsgade 6 - Tlf.: 2143 9777 / klauspop@gmail.com


Medlemskab er gratis for beboere i området for Grundejerforeningen Kløverbladet. For andre betales et årligt husstandskontingent på 600 kroner.


Brug af banen


Banen skal fejes efter endt spil, så sand ikke samler sig i bunker.


Banen kan reserveres 1½ time ad gangen på www.kloeverbladet.dk.


Aflever banen med opsat tennisnet.


Ingen boldspil efter kl. 22.00!


God spillelyst !


Kontaktoplysninger bestyrelsen:


Klaus Pedersen, Kløverbladsgade 6 – 2143 9777 / klauspop@gmail.com


Renee Pedersen, Kløverbladsgade 44 – 4129 3966 / renee_petersen@hotmail.com


Marc Noblet, Kløverbladsgade 8 – 2227 3435 / voilamarc@gmail.com