Nyt om skybrudssikring


Nyt om skybrudssikring


En del af Københavns Kommunes skybrudsplan kan læses her. Der er dels en samlet redegørelse, dels projektbeskrivelser, som vedrører vores ende af byen, samt et hydraulisk oversigtskort.


Det kan være lidt nørdet og uoverskueligt, men man kan få indtryk af, hvor i den store plan vores veje ligger, og hvilke veje skybrudsvandet løber, når det slår sig løs for alvor.


Københavns kommunes skybrudsplanI Vandopland-projektbeskrivelser starter de områder, der vedrører os, på side  277 - KV66 Strindbergsvej og så videre frem.


Vandopland projektbeskrivelseAlle private fællesveje indgår også i planen, men er kun omtalt specifikt der, hvor kommunen har gjort vejene til såkaldt skybrudsveje. Hos os er det Strindbergsvej - og så indgår en del af vores park også i den kommunale planlægning. Præcist hvordan og hvor stort ved vi ikke endnu. Det er under afklaring.


Kort over vandopland