Vedtægtsændringer
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring


Ny § 2 a

Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de midler, der er nødvendige til udgifter forbundet med at renovere og vedligeholde fælles vejarealer.


Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån, der er nødvendige til finansiering af renovering og forbedring af fælles vejarealer. Generalforsamlingen afgør, på hvilken måde en finansiering skal ske, samt i hvilket omfang medlemmerne skal stille sikkerhed over for grundejerforeningen eller tredjemand.


I forholdet til tredjemand hæfter hvert medlem kun med sin andel af foreningens formue, og krav mod grundejerforeningen kan ikke gøres gældende over for de enkelte medlemmer.Det enkelte medlem har pligt til at stille sikkerhed for foreningens lån over for långivende pengeinstitut, hvis generalforsamlingen har truffet beslutning om dette.